การใช้งานของเทคโนโลยีสื่อสารในยุคดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสื่อโซเชียล, แอปพลิเคชันต่างๆ และรวมถึงการส่งข้อความผ่านระบบ SMS หรือข้อความสั้น ๆ ที่เราคุ้นเคย ในขณะที่การใช้ SMS ยังคงมีบทบาทสำคัญในการสื่อสาร, การใช้มันไม่ได้มากับการปกป้องความปลอดภัยทางกฎหมายเสมอไป ด้วยการประกาศใช้ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2566, มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อกำหนดที่สำคัญที่ผู้ใช้ SMS ควรรู้จัก

ยกเลิก sms

1. ความปลอดภัยในการสื่อสาร

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2566 ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับการใช้ SMS เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้และป้องกันการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล การส่งข้อความสปามหรือข้อความที่เป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของพ.ร.บ. สามารถนำไปสู่การดำเนินคดีกฎหมาย

2. ข้อความผิดปกติ และการเผยแพร่ข้อมูล

การส่งข้อความที่มีเนื้อหาเสียดสี, หยาบคาย, หรือเป็นการลบหลู่ผู้อื่น ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดของพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ คนที่รับข้อความสามารถร้องเรียนและดำเนินคดีตามกฎหมาย

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

พ.ร.บ. 2566 กำหนดให้บริษัทหรือผู้ให้บริการ SMS ต้องแจ้งให้ผู้ใช้รู้ถึงข้อกำหนดและนโยบายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล การไม่ปฏิบัติตามสามารถนำไปสู่การรับผิดชอบตามกฎหมาย

สรุป

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ 2566 มีการกำหนดข้อกำหนดที่ชัดเจนและเข้มงวดกว่าเดิมเพื่อปกป้องสิทธิ์และความปลอดภัยของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล ผู้ใช้ SMS ควรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาและความขัดแย้งในการใช้งาน.