sms spam

SMS Spam คือ ข้อความสั้นที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ โดยมีการโปร่งข้อความเหล่านี้ไปสู่เบอร์มือถือหลายตัว โดยติดต่อเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้รับรู้สึกถูกรบกวน และ ละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือหมายความว่า SMS สแปมเป็นข้อความอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นที่ไม่พึงประสงค์ของผู้รับ

ในยุคสมัยนี้, บริษัทหลายแห่งนำการตลาดผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ โดยการส่ง SMS เพื่อทำการตลาด หรือ เผยแพร่ข่าวสาร ในบางประเทศ, การใช้ SMS เป็นวิธีโปรโมทสินค้าเป็นที่นิยม ได้แก่ เกาหลีใต้ เป็นต้น ผลที่ตามมาคือ การส่ง SMS ที่มีลักษณะเป็นสแปม และทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าสิทธิ์ส่วนตัวถูกรบกวน ซึ่งสมควรเปรียบเทียบกับสแปมทางอีเมล

การใช้ SMS อย่างไม่สมควร หรือ เป็นการส่งข้อความเพื่อทำลายสิทธิ์ของผู้รับ ไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ ถือเป็นการส่ง SMS ที่ไม่พึงประสงค์ หรือ Spam SMS ขึ้นตามกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคนี้ แม้จะใช้ SMS เพื่อความต้องการต่างๆ แต่หากไม่ระมัดระวังเรื่องเวลา, ปริมาณการส่ง, เนื้อหา, หรือกลุ่มเป้าหมายที่ส่ง ก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนตัวของผู้รับข้อความ.

ทว่า, ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน การสื่อสารมักเน้นที่อินเตอร์เน็ต เนื่องจากเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องและปรับปรุงอยู่เสมอ ธุรกิจหลายแห่งก็เริ่มเลือกใช้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำการตลาด และความสะดวกของผู้ใช้งาน เราพบเห็นบริการ SMS ผ่านเว็บไซต์ที่สามารถส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือได้ ในการตอบสนองต่อความต้องการ มีบริการเว็บไซต์ที่อนุญาตให้ส่ง SMS แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ด้วยเหตุผลดังกล่าว อาจเป็นปัญหาถ้ามีกลุ่มผู้ใช้งานบางส่วนใช้บริการนี้เพื่อส่งข้อความที่ไม่เหมาะสม หรือ ถูกรบกวนผู้รับได้

เว็บไซต์ sms-alert.co มีการเสนอบริการส่ง SMS โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เราขอเน้นว่าไม่แนะนำให้ทุกคนนำ SMS ไปใช้แบบ Spam ที่อาจสร้างความไม่พอใจให้กับผู้รับ หรือ ไปถึงขั้นละเมิดสิทธิของผู้อื่น แต่หากทุกคนเข้าใจวิธีการส่ง SMS ที่ถูกทาง สอดคล้องกับเวลา และกลุ่มผู้รับ พร้อมทั้งเนื้อหาข้อความที่เป็นมิตรกับผู้รับ แน่นอนว่า SMS นั้นจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือรบกวนใคร และจะไม่ถูกจัดว่าเป็น Spam SMS หรือ SMS ที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ